langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » wydawać opinię

Wydawać opinię po angielsku

wydawać opinię: deliver an opinion Szukaj w Google
a także:
- deliver opinion

Inne:

Ze słowem "deliver":

terminowa dostawa prompt delivery
szybka dostawa speedy delivery
przesyłka ekspresowa special delivery
ekspres special delivery
przesyłka polecona recorded delivery
wysłać [coś] przesyłką poleconą send [sth] by recorded delivery
niedoręczony undelivered
niedostarczony undelivered
ostateczny termin dostarczenia delivery deadline
warunki dostawy i płatności terms of delivery and payment
zrealizować [jakąś] dostawę make [some] delivery
wydawanie opinii delivering opinions

Ze słowem "opinion":

być tego samego zdania be of the same opinion
mieć odmienną opinię be of a different opinion
  Langol.pl