langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » wycofać się z umowy

Wycofać się z umowy po angielsku

wycofać się z umowy: withdraw from a contract Szukaj w Google

Inne:

wycofać się z [czegoś] back down from [sth]
rozwiązać kontrakt rescind a contract

Ze słowem "withdraw":

wycofać się withdraw

Ze słowem "from":

powstrzymywać [kogoś] przed [zrobieniem czegoś] restrain [sb] from [doing sth]
eksmitować [kogoś] z [kądś] evict [sb] from [sth]
zabezpieczyć [kogoś] przed [czymś] safeguard [sb] from [sth]
oczyścić [kogoś] z [czegoś] absolve [sb] from [sth]

Ze słowem "contract":

ograniczenia w umowie strictures in a contract
przygotować umowę draw up a contract
[jakaś umowa] wiąże strony do [czegoś] [some contract] binds the parties to [sth]
anulować [jakąś umowę] rescind [some contract]
rozwiązać [jakąś umowę] rescind [some contract]
unieważnić [jakąś umowę] jeśli [coś] make [some contract] voidable if [sth]
sprawa sądowa o naruszenie warunków umowy lawsuit for breach of contract
naruszenie warunków umowy breach of contract
prawo zobowiązaniowe law of contract
prawo obligacyjne law of contract
kontrakt wchodzi w życie contract enters into effect
układające się strony contracting parties
umawiające się strony contracting parties
zobowiązania wynikające z umowy contractual duties
być związanym umową be held to a contract
umowny contractual
kontraktowy contractual
postanowienia umowy contractual provisions
czynności wynikające z [jakiejś] umowy performances under [some] contract
rozwiązać umowę rescind a contract
naruszyć ducha umowy betray the spirit of the contract
duch umowy spirit of the contract
kara umowna contractual penalty
sporządzić umowę draw up a contract
unieważnić umowę cancel a contract

Ze słowem "umowy":

naruszenie [czyichś praw | umowy] infringement of [sb's rights | an agreement]
złamanie [czyichś praw | umowy] infringement of [sb's rights | an agreement]
strony umowy handlowej parties to a trading agreement
strony umowy parties to an agreement
  Langol.pl