langol.pl » Ogólne » Ogólne » wyciągać wnioski na temat [czegoś]

Wyciągać wnioski na temat [czegoś] po angielsku

wyciągać wnioski na temat [czegoś]: make inferences about [sth] Szukaj w Google

Inne:

wyciągać wnioski draw conclusions

Ze słowem "make":

wytwórca maker
trafić na nagłówki make the headlines
marka make
przeprowadzać wizyty domowe make house calls

Ze słowem "about":

myszkować w [czymś] poke about in [sth]
grzebać w [czymś] poke about in [sth]
przechwalać się [czymś] boast about [sth]
miejsce pobytu [kogoś] whereabouts of [sb]
uchylać się od mówienia o [czymś] be cagey about [sth]
przechwalać się [czymś] swank about [sth]
nieświadomy [czegoś] clueless about [sth]
spekulacja na [jakiś temat] conjecture about [some subject]

Ze słowem "temat":

nie zgadzać się z [kimś] na [jakiś temat] beg to differ with [sb] on [some point]
poruszyć [jakiś temat] bring up [some subject]
unikać [tematu] fudge [the issue]
uwzględnić [jakiś temat] w dyskusji cover [some topic] in discussion
przejrzeć swoją wiedzę na temat [czegoś] revise one's knowledge of [sth]
uzyskać informację na [jakiś temat] elicit information on [some subject]
udzielić [komuś] informacji na [jakiś temat] fill [sb] in on [sth]
znawca tematu pundit
  Langol.pl