langol.pl » Ogólne » Ogólne » wyciągać wnioski

Wyciągać wnioski po angielsku

wyciągać wnioski: draw conclusions Szukaj w Google

Inne:

wyciągać wnioski na temat [czegoś] make inferences about [sth]

Ze słowem "draw":

przyciągać draw
przyciągać draw
wylosować [coś] draw [sth] at random
wybrać próbę z populacji draw a sample from a population
wykonać szkic draw a sketch
naszkicować draw a sketch
  Langol.pl