langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » wyceniać szkodę

Wyceniać szkodę po angielsku

wyceniać szkodę: assess a damage Szukaj w Google

"assess a damage" to także:

- wyceniać stratę

Inne:

Ze słowem "assess":

rzeczoznawca assessor
wyceniać wartość assess the value

Ze słowem "damage":

nie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za [jakieś szkody] not assume payment of compensation for [some damages]
roszczenie odszkodowawcze claim for damages
przyznać [komuś] odszkodowanie award damages to [sb]
szkody powodziowe water damage
celowe uszkodzenie deliberate damage
ubezpieczenie od uszkodzenia insurance against damages
uszkodzenie ukryte hidden damage
odszkodowanie za szkody compensation for damages
wynagrodzenie za szkody recovery of damages
szacunek szkód estimate of damages
protokół szkód damage survey
szkoda w tranzycie damage in transit
  Langol.pl