langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » wszystkie gałęzie gospodarki

Wszystkie gałęzie gospodarki po angielsku

wszystkie gałęzie gospodarki: all sectors of the economy Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "all":

nieoczekiwany przypływ gotówki w ilości [x] windfall of [x]
gospodarka planowana centralnie centrally planned economy
zmniejszać [coś] alleviate [sth]
złagodzić [coś] alleviate [sth]
drobny small-scale
na małą skalę small-scale
kontyngent bezcłowy duty-free allowance

Ze słowem "economy":

prężna gospodarka buoyant economy
uśpiona gospodarka comatose economy
gospodarka economy
gospodarka economy
ekonomia economy
gospodarka wolnorynkowa free-market economy
gospodarka mieszana mixed economy
gospodarka nakazowa command economy
gospodarka jest w okresie dekoniunktury economy is in a downturn
gospodarka budżetowa budgetary economy
oszczędność economy
oszczędzanie economy
oszczędności w wydatkach publicznych economy in public spendings
  Langol.pl