langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » wszelkie różnice wynikające z [czegoś]

Wszelkie różnice wynikające z [czegoś] po angielsku

wszelkie różnice wynikające z [czegoś]: any differences arising from [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "arising":

zobowiązania wynikające z [czegoś] liabilities arising out of [sth]

Ze słowem "from":

być pod dużym naciskiem [kogoś] be under intense pressure from [sb]
odjąć [coś] od [czegoś] subtract [sth] from [sth]
pieniądze uzyskane ze sprzedaży money received from sales
  Langol.pl