langol.pl » Biznes » Bankowość » wstrzymać wypłatę z czeku

Wstrzymać wypłatę z czeku po angielsku

wstrzymać wypłatę z czeku: stop a cheque Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "stop":

zablokować rachunek stop an account

Ze słowem "cheque":

czek cheque, check
karta czekowa cheque-card
euroczek eurocheque
czek na okaziciela bearer cheque
zrealizować czek cash a cheque
czek podróżny traveller's cheque
wystawić czek write out a cheque
czek bez pokrycia uncovered cheque
indosować cheque endorse a cheque
książeczka czekowa cheque book
czek cheque
realizować czek cash a cheque
czek bez pokrycia bounced cheque
czek in blanco blank cheque
czek zamiejscowy out-of-town cheque
wystawić czek draw a cheque
czek zakreślony crossed cheque
  Langol.pl