langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy

Wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy po angielsku

wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy: mention one other thing Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "mention":

wyżej wymieniony above-mentioned

Ze słowem "one":

automat telefoniczny payphone
automat telefoniczny cardphone
automat telefoniczny calling card telephone
budka telefoniczna telephone booth
budka telefoniczna telephone box
książka telefoniczna telephone directory
automatyczna sekretarka answerphone
proszę zostawić wiadomość po sygnale please speek after the tone
telefon komórkowy cellular phone
telefon komórkowy mobile phone
telefon z wybieraniem tonowym touch-tone phone
abonent telephone customer
sygnał alarmowy tone alert
numer bezpłatny Freefone
połączenie bezpłatne Freefone
osiągać [swoje] założenia w karierze fulfill [one's] career aims
nie twoja sprawa none of your business
być całkowicie uczciwym be perfectly honest
przedstawić się introduce oneself
mam pustkę w głowie my mind has gone blank
rozwiązać [jakiś problem] przez telefon solve [some problem] over the thelephone
numer telefonu telephone number
wykonać telefon do [kogoś] make a phone call to [sb]

Ze słowem "other":

z drugiej strony, [coś] on the other hand [sth]
z drugiej strony [sth] on the other hand [sth]
innymi słowy in other words

Ze słowem "thing":

nic nie wiem I don't know anything

Ze słowem "jeszcze":

jeszcze nie otrzymaliśmy [czegoś] we have not yet received [sth]
  Langol.pl