langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » wspierać wiarygodność marki

Wspierać wiarygodność marki po angielsku

wspierać wiarygodność marki: support the credibility of a brand name Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "support":

wsparcie reklamowe advertising support
kampania wspomagająca support campaign
promocja wspierająca supporting promotion

Ze słowem "credibility":

wiarygodność credibility

Ze słowem "brand":

budowanie marki branding
tworzenie marki branding
przywiązanie do marki brand loyalty
wierność marce brand loyalty
powszechnie znana marka widely known brand
wzmocnić lojalność marki strenghten brand loyalty
lojalność marki brand loyalty
świadomość marki brand awareness
budować [swoją] świadomość marki build [one's] brand awareness
wartość marki brand equity
rozszerzenie marki brand extension
lojalność wobec marki brand loyalty
pozycjonowanie marki brand positioning
preferencja marki brand preference
zasięg marki brand range
strategia marki brand strategy
przestawienie się na inną markę brand switching
wartość marki brand value
wyrób markowy branded product
wizerunek marki brand image
marka detalisty retailer brand
podmarka sub-brand
wyrób niemarkowy unbranded product
marka hurtownika wholesaler brand
marka historyczna historical brand
wyroby własnej marki own brand products
  Langol.pl