langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » wsparcie reklamowe

Wsparcie reklamowe po angielsku

wsparcie reklamowe: advertising support Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "advertising":

reklama advertising
reklama wspólna collecting advertising
reklama zespołowa collecting advertising
reklama wspólna generic advertising
reklama zespołowa generic advertising
reklama społeczna informative advertising
agencja reklamowa advertising agency
tekst sloganu reklamowego advertising copy
reklama porównawcza comperative advertising
reklama podprogowa subliminal advertising
firma reklamowa advertising company
wydatki na reklamę advertising costs
wydatki na reklamę advertising expenditure
powierzchnia reklamowa advertising space
reklama w miejscu sprzedaży point-of-sale advertising
reklama porównawcza comparative advertising
reklama nastawiona na konsumentów consumer advertising
działalność reklamowa advertising
agent reklamowy advertising agent
budżet na reklamę advertising budget
kampania reklamowa advertising campaign
kolumny reklamowe advertising columns
doradca do spraw reklamy advertising consultant
efektywność reklamy advertising effectiveness
koszty reklamy advertising expenses
wydatki na reklamę advertising expenses
reklama na żółtych stronach advertising in the yellow pages
specjalista do spraw reklamy advertising man
kierownik działu reklamy advertising manager
środki przekazu reklamowego advertising media
planista do spraw reklamy advertising planner
plakat reklamowy advertising poster
stawka za reklamę advertising rate
podatek od działalności reklamowej tax on advertising
reklama wiązana tied-in advertising
reklama na środkach transportu transport advertising
reklama w mediach lokalnych local advertising
reklama pocztowa mail advertising
reklama masowa mass advertising
reklama firmy corporate advertising
reklama mieszana cross advertising
reklama bezpośrednia direct advertising
redakcyjny artykuł reklamowy aditorial advertising
reklama bogata w informacje informative advertising
reklama w punktach zakupu point of purchase advertising

Ze słowem "support":

wspierać wiarygodność marki support the credibility of a brand name
kampania wspomagająca support campaign
promocja wspierająca supporting promotion

Ze słowem "reklamowe":

ogłoszenie reklamowe advertisement
ogłoszenie reklamowe ad
ogłoszenie reklamowe advert
projektant grafiki reklamowej visualizer
wielkoformatowe tablice reklamowe billboards
ocena kampanii reklamowej campaign evaluation
wyniki kampanii reklamowej campaign turnover
autor tekstu reklamowego copywriter
materiały reklamowe promotional materials
  Langol.pl