langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » wspólne cła zewnętrzne

Wspólne cła zewnętrzne po angielsku

wspólne cła zewnętrzne: common external tariff Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "common":

wspólny rynek common market

Ze słowem "external":

zewnętrzny external
konsultant z zewnątrz external consultant

Ze słowem "tariff":

cło tariff
opłata celna tariff
taryfa celna tariff
taryfa tariff
pozataryfowa bariera handlowa non-tariff trade barrier
ujednolicanie ceł harmonizing tariffs
nałożyć cło na [coś] put a tariff on [sth]
  Langol.pl