langol.pl » Biznes » Rachunkowość » wskaźnik zatrudnienia

Wskaźnik zatrudnienia po angielsku

wskaźnik zatrudnienia: employee ratio Szukaj w Google

Inne:

wskaźnik struktury finansowania gearing ratio

Ze słowem "employee":

sprzedaż na pracownika sales per employee
zysk na pracownika profit per employee
wartość dodana na pracownika value added per employee

Ze słowem "ratio":

wskaźnik finansowy financial ratio
wskaźnik rentowności operating ratio
wskaźnik bieżącej płynności current ratio
test płynności quick test ratio
wskaźnik szybkiej płynności quick test ratio
wskaźnik kapitału własnego shareholders' equity ratio
wskaźnik pożyczkowy gearing ratio
wskaźnik inwestycji investment ratio
wskaźnik cena-zysk price/earnings ratio
deklaracja VAT VAT declaration
wskaźniki bilansowe balance-sheet ratios
  Langol.pl