langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » wskaźnik wysokiej płynności

Wskaźnik wysokiej płynności po angielsku

wskaźnik wysokiej płynności: quick ratio Szukaj w Google
a także:
- acid test

"quick ratio" to także:

- wskaźnik płynności "szybki"
- QR

Inne:

Ze słowem "ratio":

świadectwo rejestracyjne articles of incorporation
wskaźnik pokrycia dywidendy dividend cover ratio
wskaźnik ogólnej płynności current ratio
  Langol.pl