langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » wskaźnik spłaty zobowiązań przeterminowanych

Wskaźnik spłaty zobowiązań przeterminowanych po angielsku

wskaźnik spłaty zobowiązań przeterminowanych: cure rate Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "cure":

obligacja niezabezpieczona unsecured debenture
zabezpieczony secured
zabezpieczyć pożyczkę secure a loan

Ze słowem "rate":

obligacja corporate bond (US)
skrypt dłużny corporate bond (US)
przeliczyć [coś] po kursie wymiany translate [sth] at exchange rate
stawka obowiązująca rate applicable
bieżąca stopa procentowa current interest rate
wewnętrzna stopa zwrotu internal rate of return
rentowność wewnętrzna internal rate of return
IRR internal rate of return
roczna stopa zwrotu annual rate of return
  Langol.pl