langol.pl » Biznes » Rachunkowość » wskaźnik rotacji zapasów

Wskaźnik rotacji zapasów po angielsku

wskaźnik rotacji zapasów: inventory turnover index Szukaj w Google
a także:
- stock turnover
- inventory turnover

Inne:

wskaźnik rotacji należności w dniach average collection period
wskaźnik obrotu zobowiązań debtor turnover
wskaźnik absencji absenteeism rate
wskaźnik obrotu zapasów inventory turnover
trwałość struktury finansowania gearing

Ze słowem "inventory":

zapasy inventory
inwentaryzacja na koniec roku year-end inventory
zapasy na koniec roku year-end inventory
księga inwentarzowa inventory book
rachunkowość zapasów inventory accounting
zapas inventory
wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego opening inventory
zapasy początkowe opening inventory
wartość zapasów inventory value
ewidencja zapasów inventory records

Ze słowem "turnover":

obrotowość aktywów asset turnover
wskaźnik obrotu zapasów stock turnover
  Langol.pl