langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » wskaźnik rentowności aktywów

Wskaźnik rentowności aktywów po angielsku

wskaźnik rentowności aktywów: return on assets Szukaj w Google

"return on assets" to także:

- ROA

Inne:

ROE return on equity

Ze słowem "return":

zysk return
rentowność kapitału własnego return on equity
ROI return on investment
zwrot na zainwestowanym kapitale return on invested capital
ROIC return on invested capital
rentowność sprzedaży brutto return on sales
ROS return on sales
rentowność zaangażowanego kapitału return on capital employed
ROCE return on capital employed
rentowność aktywów netto return on net assets
RONA return on net assets
wewnętrzna stopa zwrotu internal rate of return
rentowność wewnętrzna internal rate of return
IRR internal rate of return
roczna stopa zwrotu annual rate of return

Ze słowem "assets":

aktywa assets
nadwyżka aktywów surplus assets
ochrona [swojego] majątku protecting [one's] assets
aktywa niewidoczne invisible assets
aktywa płynne quick assets
aktywa warunkowe contingent assets
aktywa pozabilansowe contingent assets
aktywa trwałe capital assets
  Langol.pl