langol.pl » Biznes » Rachunkowość » wskaźnik rentowności

Wskaźnik rentowności po angielsku

wskaźnik rentowności: operating ratio Szukaj w Google

Inne:

wskaźnik struktury finansowania gearing ratio
wskaźnik obrotu zobowiązań debtor turnover
wskaźnik rotacji należności w dniach average collection period
wskaźnik inwestycji investment ratio
zysk operacyjny brutto gross operating profit
wskaźnik finansowy financial ratio
wskaźnik pożyczkowy gearing ratio

Ze słowem "operating":

koszty operacyjne operating expenses
koszty operacyjne operating costs
zysk operacyjny operating profit
zysk nieoperacyjny non-operating income
zysk z działalności operacyjnej operating profit
strata z działalności operacyjnej operating loss
strata operacyjna operating loss
marża operacyjna brutto gross operating margin

Ze słowem "ratio":

wskaźnik zatrudnienia employee ratio
wskaźnik bieżącej płynności current ratio
test płynności quick test ratio
wskaźnik szybkiej płynności quick test ratio
wskaźnik kapitału własnego shareholders' equity ratio
wskaźnik cena-zysk price/earnings ratio
deklaracja VAT VAT declaration
wskaźniki bilansowe balance-sheet ratios
  Langol.pl