langol.pl » Biznes » Rachunkowość » wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych

Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych po angielsku

wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych: TIE Szukaj w Google
a także:
- interest cover
- times interest earned

"TIE" to także:

- krawat

Inne:

Ze słowem "tie":

akcje zwykłe equities
zobowiązania liabilities
zobowiązania bieżące current liabilities
bieżące zobowiązania current liabilities
związany tied up
związany w zapasach tied up in inventories
aktywa i pasywa assets and liabilities
strona pasywów liabilities side
pasywa liabilities
zobowiązania liabilities
  Langol.pl