langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » wskaźnik pokrycia dywidendy

Wskaźnik pokrycia dywidendy po angielsku

wskaźnik pokrycia dywidendy: dividend cover ratio Szukaj w Google

Inne:

pokrycie dywidendy dividend cover
dywidenda wypłacana w formie akcji stock dividend
dywidenda dividend
warranty z pokryciem covered warrants
stopa dywidendy dividend yield

Ze słowem "dividend":

wypłata dywidendy dividend payment
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
bez prawa do dywidendy ex dividend
dywidenda końcowa final dividend
dywidenda ostateczna final dividend
dywidenda z akcji dividend on stock
dywidenda tymczasowa interim dividend
dywidenda zaliczkowa interim dividend
stopa dochodowości akcji dividend yield

Ze słowem "cover":

spółka rokująca poprawę sytuacji recovery stock

Ze słowem "ratio":

świadectwo rejestracyjne articles of incorporation
wskaźnik wysokiej płynności quick ratio
wskaźnik ogólnej płynności current ratio

Ze słowem "pokrycia":

sprzedawać bez pokrycia sell short
  Langol.pl