langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » wskaźnik płynności gotówkowej

Wskaźnik płynności gotówkowej po angielsku

wskaźnik płynności gotówkowej: cash ratio Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "cash":

zapłacić za [coś] gotówką pay for [sth] in cash
przepływ środków pieniężnych cash flow
zdyskontowane przepływy pieniężne discounted cash flow
DCF discounted cash flow
płatne gotówką w momencie dostawy cash on delivery
konto prowadzone na zasadach gotówkowych account conducted on a cash basis
płatność gotówką w trakcie następnej dostawy cash next delivery
płatne gotówką przed wysłaniem cash before shipment

Ze słowem "ratio":

CR current ratio
wskaźnik płynności "szybki" quick ratio
QR quick ratio
wskaźnik zadłużenia ogółem debt ratio
  Langol.pl