langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » wskaźnik ogólnej płynności

Wskaźnik ogólnej płynności po angielsku

wskaźnik ogólnej płynności: current ratio Szukaj w Google

"current ratio" to także:

- wskaźnik bieżącej płynności
- CR

Inne:

Ze słowem "current":

oprocentowanie bieżące current yield
rentowność bieżąca current yield
dochód bieżący current yield
dochodowość bieżąca current yield
bieżąca rentowność current yield

Ze słowem "ratio":

świadectwo rejestracyjne articles of incorporation
wskaźnik pokrycia dywidendy dividend cover ratio
wskaźnik wysokiej płynności quick ratio
  Langol.pl