langol.pl » Biznes » Rachunkowość » wskaźnik obrotu zapasów

Wskaźnik obrotu zapasów po angielsku

wskaźnik obrotu zapasów: stock turnover Szukaj w Google
a także:
- inventory turnover

"stock turnover" to także:

- wskaźnik rotacji zapasów
- rotacja zapasów

Inne:

Ze słowem "stock":

wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego opening stock
zapasy początkowe opening stock
zapasy i produkcja w roku stocks and work in progress
ewidencja zapasów stock records
rachunkowość zapasów stock accounting
wartość zapasów na koniec okresu sprawozdawczego closing stock
kapitał akcyjny capital stock

Ze słowem "turnover":

obrotowość aktywów asset turnover
wskaźnik rotacji zapasów inventory turnover
wskaźnik obrotu zobowiązań debtor turnover
wskaźnik rotacji zapasów inventory turnover index
  Langol.pl