langol.pl » Biznes » Rachunkowość » wskaźnik finansowy

Wskaźnik finansowy po angielsku

wskaźnik finansowy: financial ratio Szukaj w Google

Inne:

wskaźnik rentowności operating ratio
test płynności quick test ratio
wskaźnik szybkiej płynności quick test ratio
sprawozdanie finansowe finacial statement

Ze słowem "financial":

rok finansowy financial year
sprawozdanie finansowe financial statement
zasoby finansowe financial resources
zarządzanie finansowe financial management
leasing finansowy financial leasing

Ze słowem "ratio":

wskaźnik zatrudnienia employee ratio
wskaźnik bieżącej płynności current ratio
wskaźnik struktury finansowania gearing ratio
wskaźnik kapitału własnego shareholders' equity ratio
wskaźnik pożyczkowy gearing ratio
wskaźnik inwestycji investment ratio
wskaźnik cena-zysk price/earnings ratio
deklaracja VAT VAT declaration
wskaźniki bilansowe balance-sheet ratios

Ze słowem "finansowy":

bieżący rok finansowy current fiscal year
  Langol.pl