langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » wskaźnik ekonomiczny

Wskaźnik ekonomiczny po angielsku

wskaźnik ekonomiczny: economic indicator Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "economic":

gospodarczy economic
ekonomiczny economic
ekonomia economics
nauki ekonomiczne economics
makroekonomia macroeconomics
mikroekonomia microeconomics
wzrost gospodarczy economic growth
instrumenty ekonomii podaży supply-side economic measures
międzynarodowy porządek ekonomiczny international economic order
przeznaczać pomoc ekonomiczną dla [kogoś] target economic aid for [sb]
gwałtowny rozwój gospodarczy rapid economic growth

Ze słowem "indicator":

wskaźnik indicator
  Langol.pl