langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » wskaźnik cen detalicznych

Wskaźnik cen detalicznych po angielsku

wskaźnik cen detalicznych: RPI Szukaj w Google
a także:
- retail price index
- Retail Price Index

Inne:

Ze słowem "cen":

producent producer
prowadzić wiercenia drill
mechanizm cenowy price mechanism
[coś] prowadzi do wzrostu cen [sth] drives up prices
gospodarka planowana centralnie centrally planned economy
spowodować by coś wzrosło o [x] procent cause [sth] to rise by [x] percent
cena detaliczna retail price
firma wypadła z rynku przez zbyt wysokie ceny a company priced itself out of the market
podwyżka cen price hike
po cenach rynkowych at market prices
cenne źródło informacji useful source of information
producent samochodów automobile manufacturer
faworyzować miejscowych producentów give preferential treatment to domestic producers
system cen transferowych transfer pricing
ceny transferowe transfer pricing
cena docelowa target price
producent żywności i napojów food and beverage company
  Langol.pl