langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » wskaźnik cen detalicznych

Wskaźnik cen detalicznych po angielsku

wskaźnik cen detalicznych: Retail Price Index Szukaj w Google
a także:
- RPI

Inne:

Ze słowem "retail":

sektor detaliczny retail sector
wskaźnik cen detalicznych retail price index
cena detaliczna retail price

Ze słowem "price":

mechanizm cenowy price mechanism
[coś] prowadzi do wzrostu cen [sth] drives up prices
firma wypadła z rynku przez zbyt wysokie ceny a company priced itself out of the market
podwyżka cen price hike
po cenach rynkowych at market prices
osłabić kursy akcji weaken stock prices
cena docelowa target price

Ze słowem "cen":

producent producer
prowadzić wiercenia drill
gospodarka planowana centralnie centrally planned economy
spowodować by coś wzrosło o [x] procent cause [sth] to rise by [x] percent
cenne źródło informacji useful source of information
producent samochodów automobile manufacturer
faworyzować miejscowych producentów give preferential treatment to domestic producers
system cen transferowych transfer pricing
ceny transferowe transfer pricing
producent żywności i napojów food and beverage company
  Langol.pl