langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » wrogie przejęcie

Wrogie przejęcie po angielsku

wrogie przejęcie: hostile takeover Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "takeover":

przejęcie takeover
oferta przejęcia takeover bid
oferta wykupu takeover bid
złożyć ofertę przejęcia launch a takeover bid
złożyć ofertę wykupu launch a takeover bid
przyjazne przejęcie friendly takeover
przejęcie większej firmy przez mniejszą reverse takeover
  Langol.pl