langol.pl » Biznes » Rozmowy » wrócić do [jakiegoś tematu]

Wrócić do [jakiegoś tematu] po angielsku

wrócić do [jakiegoś tematu]: go back to [some subject] Szukaj w Google

Inne:

ponownie zajmować się [jakąś sprawą] go over [some issue]

Ze słowem "back":

informacja zwrotna feedback
reakcja feedback
nie dostajemy żadnych informacji zwrotnych we don't get any feedback

Ze słowem "some":

rozumieć [czyjeś] zdanie appreciate [somebody's] position
przyjmować do wiadomości [czyjś] punkt widzenia take [somebody's] point
pozostawać na [wewnym poziomie] stay at [some level]
  Langol.pl