langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » wprowadzanie nowych norm pracy

Wprowadzanie nowych norm pracy po angielsku

wprowadzanie nowych norm pracy: introducing new work patterns Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "new":

nowe podejście do [czegoś] new approach to [sth]
zasugerować nowe podejście do [czegoś] suggest a new approach to [sth]

Ze słowem "work":

dzień roboczy working day
pierwsze [x] dni roboczych first [x] working days
zajęcia z [czegoś] workshop on [sth]
wyjaśnić jak [coś działa] explain how [sth works]

Ze słowem "norm":

odpowiadać normom bezpieczeństwa satisfy safety standards
  Langol.pl