langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » wprowadzać zakaz [czegoś]

Wprowadzać zakaz [czegoś] po angielsku

wprowadzać zakaz [czegoś]: impose a ban on [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "impose":

nakazywać [coś] impose [sth]
nakładać [coś] impose [sth]
wprowadzać [coś] impose [sth]

Ze słowem "ban":

[jakieś] rozporządzenie zakazuje [czegoś] [some] ordinance bans [sth]
zakazać [czegoś] ban [sth]
zabronić [czegoś] ban [sth]
złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości file for bankruptcy
wniosek o ogłoszenie upadłości bankruptcy petition
ogłoszenie upadłości bankruptcy order
postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości bankruptcy order
otwarcie postępowania upadłościowego opening of bankruptcy proceedings
otrzymać sądowe uznanie upadłości receive an adjudication in bankruptcy
zamknąć [kogoś] bang [sb] up

Ze słowem "zakaz":

zakaz sądowy injunction
  Langol.pl