langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » wprowadzać nowy produkt na rynek

Wprowadzać nowy produkt na rynek po angielsku

wprowadzać nowy produkt na rynek: launch a product Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "product":

produkt konkurencyjny rival product
świadomość produktu awareness of a product
wiedza o produkcie awareness of a product
skłonny kupić produkt inclined to buy a product
produkt flagowy flagship product
główny dostawca [jakiegoś produktu] main supplier of [some product]
potencjalni klienci [jakiegoś produktu] potential clients for [some product]
wyrób markowy branded product
wyroby substytucyjne substitute products
wyrób niemarkowy unbranded product
wyroby konkurencyjne competitive products
modny wyrób fashion product
wyroby własnej marki own brand products
wyrób prestiżowy prestige product
wyrób wrażliwy na ceny price-sensitive product
wizerunek produktu product image
cykl życia wyrobu product life cycle
kierownik produkcji product manager
zorientowany na produkt product oriented
polityka produkcji product policy

Ze słowem "nowy":

wykres kolumnowy histogram
czas antenowy air-time
limit cenowy price limit
pułap cenowy price limit

Ze słowem "produkt":

produkty ekskluzywne up-market merchandise
produkty masowe down-market merchandise
produkt promocyjny sprzedawany ze stratą loss leader
produkt powiązany tie-in
nieproduktywni pracownicy dead wood
produkt sprzedawany poniżej kosztów loss leader

Ze słowem "rynek":

podzielić rynek divide up the market
wchodzić na rynek penetrate a market
rynek mieszkaniowy housing market
rynek niszowy niche market
rynek docelowy target market
zorientowany na rynek market-oriented
minirynek minimarket
korzyść z pierwszego wejścia na rynek first entry advantage
rynek potencjalny potential market
rynek nasycony saturated market
  Langol.pl