langol.pl » Ogólne » Ogólne » wpaść w pułapkę [robienia czegoś]

Wpaść w pułapkę [robienia czegoś] po angielsku

wpaść w pułapkę [robienia czegoś]: fall into the trap of [doing sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "fall":

skutki negatywne fallout
niedobór [czegoś] shortfall in [sth]

Ze słowem "into":

zdecydować się na coś take the plunge into [sth]
zmienić na [coś] turn into [sth]
zmienić w [coś] turn into [sth]
natknąć się na [coś] run into [sth]
delikatnie przkonać [kogoś] do [zrobienia czegoś] coax [sb] into [doing sth]
wprowadzić [coś w życie] enact [sth into action]
wykorzystać [coś] tap [sth] into
zwieść [kogoś] żeby [coś zrobił] con [sb] into [doing sth]
upchać [coś] w [czymś] cram [sth] into [sth]
wyrobić sobie dobry nawyk [czegoś] get into the good habit of [sth]
wyrobić sobie nawyk [robienia czegoś] get into the habit of [doing sth]
wpleść [coś] w [coś] weave [sth] into [sth]
zmuszać [kogoś] do wcześniejszego działania precipitate [sb] into action
kopać [gdzieś] burrow into [sth]
zagłębiać się w [coś] burrow into [sth]

Ze słowem "trap":

uwięziony trapped
złapany w pułapkę trapped

Ze słowem "doing":

być w stanie [coś] zrobić be capable of doing [sth]
pokonać [jakiś problem] poprzez [zrobienie czegoś] overcome [some problem] by [doing sth]
mając za sobą [zrobienie czegoś], mogę zacząć [robić coś innego] having [done sth], I am in position to start [doing sth else]
odkładać [zrobienie czegoś] do ostatniej minuty put off [doing sth] until the last minute
ciągle odkładać [zrobienie czegoś] procrastinate [doing sth]
mieć trudność ze [zrobieniem czegoś] have difficulty in [doing sth]
zablokować [kogoś] w [zrobieniu czegoś] stymie [sb] from [doing sth]
mieć przyjemność w [zrobieniu czegoś] have pleasure in [doing sth]

Ze słowem "robienia":

dać podstawy do zrobienia [czegoś] warrant [sth]
w celu [zrobienia czegoś] in order to [do sth]
wzywać [kogoś] do [zrobienia czegoś] call on [sb] to [do sth]
odmówic [zrobienia czegoś] decline to [do sth]
zapalony do [robienia czegoś] keen to [do sth]
sygnał do [zrobienia czegoś] cue to [do sth]
  Langol.pl