langol.pl » Biznes » Handel » wolumen sprzedaży

Wolumen sprzedaży po angielsku

wolumen sprzedaży: sales volume Szukaj w Google

"sales volume" to także:

- wielkość sprzedaży

Inne:

wyniki sprzedaży sales figures

Ze słowem "sales":

ekspedient sales assistant
sprzedaż sales
podatek obrotowy sales tax
koszty sprzedaży cost of sales
prospekty reklamowe sales literature
materiały reklamowe sales literature
warunki sprzedaży sales terms
uporczywie namawiać [kogoś] do kupna [czegoś] give [sb] a sales pitch on buying [sth]
sprzedawca salesman
spadek sprzedaży drop in sales
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
zwiększać sprzedaż increase sales
prowizja od sprzedaży sales commission
dział zbytu sales department
rabat handlowy sales discount
handlowcy sales force
faktura handlowa sales invoice
narada handlowa sales meeting
okres sprzedaży sales period
oferta handlowa sales proposal
obroty handlowe sales returns
plan sprzedaży sales target

Ze słowem "wolumen":

wolumen eksportu visible exports
wolumen importu visible imports
  Langol.pl