langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » wolny handel

Wolny handel po angielsku

wolny handel: free trade Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "free":

gospodarka wolnorynkowa free-market economy
zamrażać freeze
zamrozić płace freeze wages
strefa wolnego handlu free trade area
kontyngent bezcłowy duty-free allowance

Ze słowem "trade":

handel trade
handlować [czymś] trade in [sth]
stowarzyszenie przedsiębiorców trade association
międzynarodowe stosunki handlowe international trade relations
warunki handlowe terms of trade
bilans handlu zagranicznego terms of trade
wojna handlowa trade war
ograniczenia w handlu zagranicznym trade barriers
pozataryfowa bariera handlowa non-tariff trade barrier
dotyczący handlu trade-related
handel wewnątrzwspólnotowy intra-community trade

Ze słowem "wolny":

samowolny arbitrary

Ze słowem "handel":

handel commerce
prowadzić handel wymienny barter
handel międzystanowy interstate commerce
  Langol.pl