langol.pl » Biznes » Proces produkcji » wolne moce przemysłowe

Wolne moce przemysłowe po angielsku

wolne moce przemysłowe: idle plant capacity Szukaj w Google

"idle plant capacity" to także:

- nieobciążone moce przemysłowe

Inne:

moce produkcyjne capacity

Ze słowem "plant":

zakład plant
wytwórnia plant
zakład montażowy assembly plant
zamknięcie zakładu closure of a plant
zbudować zakład set up a plant
wykorzystanie zakładu plant utilization
wykorzystanie mocy produkcyjnych plant utilization
zakład odsalania wody morskiej desalination plant
produkcja zakładu output of a plant
zakład pilotażowy pilot plant
kierownik zakładu plant manager
zakłady produkcyjne manufacturing plants
zakład przemysłowy industrial plant

Ze słowem "capacity":

potencjał capacity
nadwyżka mocy produkcyjnych overcapacity
nadwyżka mocy produkcyjnych surplus capacity
nadmiarowe moce produkcyjne surplus capacity
nadwyżka mocy produkcyjnych excess capacity
nadmiarowe moce produkcyjne excess capacity
nadwyżka zdolności produkcyjnych overcapacity
zdolność produkcyjna productive capacity
  Langol.pl