langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » wniosek patentowy oczekujący na rozpatrzenie

Wniosek patentowy oczekujący na rozpatrzenie po angielsku

wniosek patentowy oczekujący na rozpatrzenie: patent pending Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "patent":

patent patent
opatentować patent
uzyskać patent na [coś] take out a patent for [sth]
opatentować [coś] take out a patent for [sth]
urząd patentowy patent office
złożyć wniosek patentowy na [coś] apply for a patent on [sth]

Ze słowem "pending":

trwające postępowanie sądowe pending litigation

Ze słowem "wniosek":

złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości file for bankruptcy
wniosek petition
wniosek o ogłoszenie upadłości bankruptcy petition
  Langol.pl