langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » wniosek o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości po angielsku

wniosek o ogłoszenie upadłości: bankruptcy petition Szukaj w Google

Inne:

złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości file for bankruptcy
postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości bankruptcy order
złożyć wniosek o upadłość file for bankruptcy
zgłosić wniosek o upadłość file for bankruptcy
wnieść sprawę do sądu file a lawsuit
otrzymać sądowe uznanie upadłości receive an adjudication in bankruptcy

Ze słowem "bankruptcy":

ogłoszenie upadłości bankruptcy order
otwarcie postępowania upadłościowego opening of bankruptcy proceedings

Ze słowem "petition":

powód petitioner
strona powodowa petitioner
wniosek petition
petycja petition
uczciwa konkurencja fair competition
nieuczciwa konkurencja unfair competition

Ze słowem "wniosek":

złożyć wniosek patentowy na [coś] apply for a patent on [sth]
wniosek patentowy oczekujący na rozpatrzenie patent pending
  Langol.pl