langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » wnieść sprawę do sądu

Wnieść sprawę do sądu po angielsku

wnieść sprawę do sądu: file a lawsuit Szukaj w Google

Inne:

złożyć wniosek o upadłość file for bankruptcy
wniosek o ogłoszenie upadłości bankruptcy petition
złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości file for bankruptcy

Ze słowem "file":

wnieść oskarżenie file charges
wnieść apelację file an appeal

Ze słowem "lawsuit":

proces sądowy lawsuit
sprawa sądowa lawsuit
sprawa sądowa o [coś] lawsuit for [sth]
sprawa sądowa o naruszenie warunków umowy lawsuit for breach of contract
  Langol.pl