langol.pl » Biznes » Bankowość » właściciel rachunku bankowego

Właściciel rachunku bankowego po angielsku

właściciel rachunku bankowego: account holder Szukaj w Google

"account holder" to także:

- posiadacz konta

Inne:

rachunek bankowy account
zlecenie przelewu bankowego bank transfer order

Ze słowem "account":

konto bankowe account
rachunek depozytowy deposit account
lokata bankowa deposit account
konto oszczędnościowe savings account
rachunek oszczędnościowy savings account
rachunek bieżący current account
konto bieżące current account
rachunek wspólny joint account
konto wspólne joint account
uzyskać dostęp do konta gain access to an account
wyciąg z konta statement of account
zestawienie operacji na rachunku statement of account
rachunek bieżący checking account
obciążać [czymś] konto debit [sth] to an account
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
rachunek kredytowy loan account
konto kredytowe loan account
zablokować rachunek stop an account
rachunek bieżący checking account
obciążać rachunek charge an account
wkład na rachunek bieżący current account deposit

Ze słowem "holder":

posiadacz karty card holder
posiadacz holder
posiadacz obligacji bond holder

Ze słowem "rachunku":

zestawienie operacji na rachunku bank statement
kredyt w rachunku otwartym overdraft
  Langol.pl