langol.pl » Biznes » Bankowość » wkład oszczędnościowy

Wkład oszczędnościowy po angielsku

wkład oszczędnościowy: savings deposit Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "savings":

kasa oszczędnościowo-pożyczkowa savings and loan association
kasa oszczędnościowa savings bank
bank oszczędnościowy savings bank
konto oszczędnościowe savings account
rachunek oszczędnościowy savings account
oszczędności savings
zwrot z oszczędności return on savings

Ze słowem "deposit":

rachunek depozytowy deposit account
lokata bankowa deposit account
wkład deposit
lokata deposit
depozyt bankowy deposit
wpłacać deposit
dowód wpłaty deposit slip
wrzutnia night depository
certyfikat depozytowy certificate of deposit
kwit depozytowy certificate of deposit
wkład terminowy term deposit
lokata terminowa term deposit
lokata terminowa time deposit
depozyt na żądanie sight deposit
okres lokaty term of deposit
depozyt bankowy bank deposit
lokata bankowa bank deposit
deponent depositor
kwit depozytowy deposit warrant
certyfikat depozytowy deposit certificate
książeczka depozytowa deposit book
lokata bankowa deposit
wkład na rachunek bieżący current account deposit
  Langol.pl