langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » wizerunek produktu

Wizerunek produktu po angielsku

wizerunek produktu: product image Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "product":

produkt konkurencyjny rival product
świadomość produktu awareness of a product
wiedza o produkcie awareness of a product
skłonny kupić produkt inclined to buy a product
produkt flagowy flagship product
główny dostawca [jakiegoś produktu] main supplier of [some product]
potencjalni klienci [jakiegoś produktu] potential clients for [some product]
wyrób markowy branded product
wyroby substytucyjne substitute products
wyrób niemarkowy unbranded product
wprowadzać nowy produkt na rynek launch a product
wyroby konkurencyjne competitive products
modny wyrób fashion product
wyroby własnej marki own brand products
wyrób prestiżowy prestige product
wyrób wrażliwy na ceny price-sensitive product
cykl życia wyrobu product life cycle
kierownik produkcji product manager
zorientowany na produkt product oriented
polityka produkcji product policy

Ze słowem "image":

poprawić wizerunek publiczny improve sb's public image
wizerunek publiczny public image
wizerunek firmy corporate image
wizerunek marki brand image
wizerunek image
  Langol.pl