langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » widełki płacowe

Widełki płacowe po angielsku

widełki płacowe: wage band Szukaj w Google
a także:
- salary range

Inne:

przedział płacowy pay band
umowa o pracę employment contract
okres wypowiedzenia period of notice
być zatrudnionym w [jakiejś firmie] be employed at [some company]
pułap płacowy wage ceiling
miesięczna pensja netto net monthly salary

Ze słowem "wage":

płaca wage
płaca minimalna minimum wage
płaca podstawowa basic wage
odliczenia od pensji deductions from wages or salaries
struktura płac wage structure
zamrożenie płac wage freeze
żądanie płacowe wage claim
żądanie płacowe wage demand
wyższe żądania płacowe higher wage claims
negocjacje płacowe wage bargaining
roszczenia płacowe wage claims
dynamika płac wage dynamics
skala indeksacji płac wage indexation scale
pakiet płacowy wage packet
presje wywierane na płace wage pressures
spirala płac i kosztów wage-cost spiral
pracownicy fizyczni wage-earning workers
płace indeksowane index-linked wages
dniówka time wage
  Langol.pl