langol.pl » Biznes » Handel » wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty po angielsku

wezwanie do zapłaty: late payment notice Szukaj w Google
a także:
- dunning letter

"late payment notice" to także:

- monit

Inne:

ostateczne wezwanie do zapłaty final demand for payment
ostateczne wezwanie final demand
do zapłaty due for payment
żądanie ostateczne final demand
monit dunning letter
płatność payment
zwłoka w zapłacie delay of payment

Ze słowem "late":

wieczorne zakupy late-night shopping
umowa przewiduje [coś] contract stipulates [sth]
jednostronny zakaz unilateral ban
jednostronny unilateral
w kontrakcie ustanowiono, że [coś] contract stipulated that [sth]
kalkulować calculate
obliczać calculate

Ze słowem "payment":

bilans płatności balance of payments
gwarantować płatność secure payment
wstrzymać płatność withhold payment
zapłata payment
dokonać płatności effect payment
proszę dokonać płatności w ciągu [x] dni please effect payment within [x] days
warunki płatności terms of payment
okres płatności period of payment
płatność częściowa part payment
zapłata częściowa part payment
płatność częściowa partial payment
zapłata częściowa partial payment
[x] dni po terminie płatności [x] days in arrears with payment
prolongata płatności extension of payment
udzielać odroczenia płatności grant a delay of payment
wstrzymać płatności suspend payments
  Langol.pl