langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » wezwać do strajku

Wezwać do strajku po angielsku

wezwać do strajku: call out a strike Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "call":

wzywać do [czegoś] call for [sth]

Ze słowem "out":

wypełnić formularz podania fill out an application form
bez pracy out of work
być bez pracy be out of work
lokaut lock-out
strajk powszechny all-out strike
strajk generalny all-out strike
zwolnienie bez wypowiedzenia dismissal without notice
podzlecanie outsourcing
usługi zewnętrzne outsourcing
wypalenie burnout

Ze słowem "strike":

umowa o zakazie strajku no-strike deal
strajk okupacyjny sit-down strike
strajk włoski go-slow strike
strajk strike
dziki strajk wildcat strike
zasiłek strajkowy strike pay
fundusz strajkowy strike fund
strajk w wybranych miejscach selective strike
straj generalny general strike
strajkować go on strike
strajkować be on strike
strajkować strike
strajkujący striker
prawo do strajku right to strike
  Langol.pl