langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » wezwać [kogoś] do stawienia się sądzie

Wezwać [kogoś] do stawienia się sądzie po angielsku

wezwać [kogoś] do stawienia się sądzie: subpoena [sb] to make a court appearance Szukaj w Google

Inne:

otrzymać wezwanie do stawienia się w sądzie be served a summons to appear in court

Ze słowem "subpoena":

wezwać do przedstawienia [czegoś] subpoena [sth]

Ze słowem "make":

unieważnić [jakąś umowę] jeśli [coś] make [some contract] voidable if [sth]
dorobić się na oszustwie make a fortune by deception
zawrzeć z [kimś] ugodę make an arrangement with [sb]

Ze słowem "court":

sala sądowa courtroom
sound court
stawienie się w sądzie court appearance
sąd apelacyjny appellate court
polubownie out of court
bez udziału sądu out of court
rozstrzygnąć spór polubownie settle the difference out of court
rozstrzygnięcie polubowne settlement out of court
skierować sprawę do wyższej instancji refer a case to a higher court
sąd rozpoznał sprawę the court heard the case
utrzymać w mocy orzeczenie sądu niższej instancji uphold the judgement of a lower court
komornik sądowy the court bailiff
przedstawienie dowodu w sądzie presentation of evidence in court
przekonać sąd persuade a court
koszty postępowania sądowego costs of court proceedings

Ze słowem "stawienia":

wezwanie do stawienia się summons
  Langol.pl