langol.pl » Biznes » Biuro » wersja ostateczna

Wersja ostateczna po angielsku

wersja ostateczna: fair copy Szukaj w Google
a także:
- final copy

"fair copy" to także:

- czystopis
- kopia końcowa

Inne:

Ze słowem "copy":

maszynistka copy typist
brudnopis rough copy
szkic rough copy
zarys rough copy
kopia kalkowa carbon copy
fotokopia photocopy
kserokopia photocopy
  Langol.pl