langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » weksle na okaziciela

Weksle na okaziciela po angielsku

weksle na okaziciela: bearer bill Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "bearer":

obligacja na okaziciela bearer bond
akcja na okaziciela bearer share

Ze słowem "bill":

krótkoterminowy weksel skarbowy Treasury bill
krótkoterminowy bon skarbowy Treasury bill
banknot bill
uregulowanie weksla settlement of a bill
weksel zbywalny negotiable bill
  Langol.pl