langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » weksel zbywalny

Weksel zbywalny po angielsku

weksel zbywalny: negotiable bill Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "bill":

krótkoterminowy weksel skarbowy Treasury bill
krótkoterminowy bon skarbowy Treasury bill
weksle na okaziciela bearer bill
banknot bill
uregulowanie weksla settlement of a bill
  Langol.pl