langol.pl » Biznes » Bankowość » weksel finansowy

Weksel finansowy po angielsku

weksel finansowy: finance bill Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "finance":

instytucja finansująca finance house
instytucja kredytowa finance house
instytucja finansująca finance company
[coś] jest sfinansowane kredytem hipotecznym [sth] is financed with a mortgage

Ze słowem "bill":

stopa dyskontowa weksli bill rate
stopa wekslowa bill rate
weksel bill of exchange
weksel na okaziciela sight bill
weksel krótkoterminowy short-term bill
weksel na okaziciela bill on demand
weksel do inkasa bill for collection
prolongować weksel renew a bill
protestować weksel protest a bill
weksel domicilowany domiciled bill

Ze słowem "weksel":

weksel własny promissory note

Ze słowem "finansowy":

dokonywać transakcji finansowych perform financial transactions
  Langol.pl